Arbeidsconflict

Helaas kan het voorkomen dat jij en je werkgever met elkaar in conflict komen. In de meeste gevallen komt dat omdat er een verschil van inzicht bestaat over de manier waarop je je functie in moet vullen. Maar er kan ook sprake zijn van een conflict van andere aard. In het uiterste geval kan zo’n arbeidsconflict leiden tot ontslag. Is een arbeidsconflict voor jouw werkgever reden om jou te ontslaan? Dan zal hij dit eerst voor moeten leggen aan de kantonrechter.

Je werkgever vraagt jouw ontslag aan

Als je werkgever jou wil ontslaan vanwege een arbeidsconflict, is het aan hem om te bewijzen dat jullie arbeidsverhouding verstoord is. Ook moet je werkgever kunnen aantonen dat er geen perspectief is op verbetering van de arbeidsrelatie in de toekomst. Daarnaast moet aangetoond worden dat er binnen het bedrijf ook geen andere passende functie voor jou te vinden is. Ontslag vanwege een arbeidsconflict kan dus niet zomaar. Je werkgever moet hiervoor flink wat bewijsmateriaal verzamelen, waar de kantonrechter streng op zal controleren. Wordt het ontslag door de kantonrechter toegekend, dan heb je recht op een transitievergoeding als je langer dan 2 jaar in dienst bent geweest.

Je vraagt zelf ontslag aan

Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict, kun je er uiteraard ook zelf voor kiezen om ontslag aan te vragen. Een ontslag kun je altijd aanvragen als je de opzegtermijn in acht neemt. In het geval van een arbeidsconflict kun je er echter ook voor kiezen om je ontslag via de kantonrechter aan te vragen. De kantonrechter kan je werkgever dan veroordelen om een vergoeding aan jou te betalen als je kunt aantonen dat je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan discriminatie, of wanneer je werkgever niet heeft meegewerkt aan jouw reïntegratie. Naast deze vergoeding heb ook nog recht op een transitievergoeding als je langer dan 2 jaar in dienst bent geweest.

Op deze vergoedingen heb je alleen recht wanneer je je ontslag aanvraagt via de kantonrechter. Zeg je je contract gewoon met een ontslagbrief op, dan heb je hier geen recht op.

Wat te doen bij een arbeidsconflict?

Heb je een arbeidsconflict met je werkgever? Probeer dan rustig te blijven en het conflict niet verder laten escaleren. Als je er samen met je werkgever niet uitkomt, kun je ervoor kiezen om hulp in te schakelen. Als jullie er beiden voor open staan om in gesprek te gaan, is mediation wellicht een optie. Is de relatie al te veel bekoeld om nog een mediationtraject te starten, dan kun je het beste een arbeidsrecht advocaat inschakelen. Een gespecialiseerde advocaat kan je helpen als je conflict voor de rechter moet komen om tot een oplossing te komen.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag