Bedrijfseconomisch ontslag

Wanneer het financieel gezien niet goed gaat met je werkgever, kan deze ervoor kiezen om jou te ontslaan op basis van bedrijfseconomische redenen. Dit wordt ook wel bedrijfseconomisch ontslag genoemd. Dit kan echter niet zomaar, het is dus niet zo dat wanneer je werkgever een mindere maand heeft, hij jou zomaar op straat kan zetten.

Wat is een bedrijfseconomisch ontslag precies?

De meest voorkomende reden voor een bedrijfseconomisch ontslag, is een situatie waarin het financieel niet goed gaat met een bedrijf. Het begrip bedrijfseconomisch ontslag omvat echter meer. Het zijn eigenlijk alle redenen die niets te maken hebben met jouw functioneren of houding. Je kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan technologische veranderingen waardoor het bedrijf verandert of een verhuizing van het bedrijf.

Wanneer kan ik ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen?

Je werkgever zal waarschijnlijk in eerste instantie proberen om er samen met jou uit te komen en gezamenlijk afspraken te maken over het ontslag. Dit wordt ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. In dat geval is er verder geen toestemming nodig van instanties.

Ben jij het niet eens met het ontslag? Dan zal je werkgever voor een bedrijfseconomisch ontslag toestemming moeten hebben van het UWV. Vervolgens mag je werkgever niet zomaar zelf bepalen wie er wel en niet ontslagen wordt. Als een functie door meerdere werknemers wordt vervuld, moet het afspiegelingsbeginsel toegepast worden. Dit houdt in dat werknemers met een zelfde functie worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. De bedrijfseconomische ontslagen moeten zo gelijkmatige mogelijk over die groepen verdeeld worden.

Als jij onder de personen valt die uiteindelijk in aanmerking komen voor ontslag, zal je werkgever aan moeten tonen dat er geen mogelijkheid is om jou te herplaatsen in een andere functie. Pas als het UWV erkent dat dit niet mogelijk is, zal de ontslagvergunning verleend worden.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag