Eindafrekening bij ontslag

Als je ontslagen wordt, of zelf ontslag neemt, heb je ook recht op een eindafrekening van bijvoorbeeld vakantiedagen, vakantietoeslag en eventuele andere extra’s, zoals een dertiende maand.

Vakantiedagen en vakantiegeld

Bij ontslag heb je als werknemer recht op uitbetaling van de vakantiedagen die je hebt opgebouwd, maar nog niet hebt opgenomen. In overleg met je werkgever is het soms echter ook mogelijk om je vakantiedagen op te nemen. Zodat je bijvoorbeeld even een korte vakantie hebt voordat je aan je nieuwe baan begint.

Daarnaast ontvangen de meeste werknemers vakantiegeld, dat 8% van het salaris bedraagt. Bij de meeste werkgever wordt dit eens per jaar in mei uitgekeerd. In dat geval heb je tot beëindiging van je dienstverband recht op vakantiegeld en moet dit naar rato verrekend worden. Ontvang je je vakantiegeld maandelijks al bij je salaris, dan hoeft dit uiteraard niet verrekend te worden.

Dertiende maand en bonussen

Voor de dertiende maand geldt eigenlijk hetzelfde als voor het vakantiegeld: deze wordt vaak eens per jaar uitgekeerd in november of december. Wanneer je uit dienst gaat, moet dit dus naar rato verrekend worden. Er zijn echter uitzonderingen, waarbij een werkgever in de arbeidsvoorwaarden heeft opgenomen dat je alleen recht hebt op een dertiende maand als je daadwerkelijk op 31 december in dienst bent.

Ontvang je deels een variabele beloning in de vorm van een bonus, dan moet ook hiervoor een eindafrekening worden gemaakt. De meeste werkgevers hebben een bonusregeling die uitsluitsel geeft over waar je recht op hebt bij beëindiging van je contract. Is dat niet het geval, probeer hier dan zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen bij je werkgever en win juridisch advies in als jullie er niet uit komen.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag