Einde dienstverband vakantiedagen

Vaak heb je bij het einde van je dienstverband niet al je vakantiedagen precies opgemaakt. Wat gebeurt er dan met de resterende vakantiedagen?

Uitbetalen of opnemen?

In de wet is vastgelegd dat de werkgever de vakantieperiode vast moet stellen naar wens van de werknemer. Dat betekent dat jij als werknemer in principe het recht hebt om de vakantiedagen die je over hebt voor het einde van je dienstverband op te nemen. Je kunt er echter ook voor kiezen om je overig vakantiedagen te laten uitbetalen.

Je werkgever heeft hier echter nog wel enige inspraak in. Zo kan hij oordelen dat jij echt nog nodig bent om je werkzaamheden goed af te ronden, waardoor je niet al je vakantiedagen op kunt nemen. Andersom kan ook het geval zijn: je werkgever wil graag dat jij al je vakantiedagen opneemt en wil deze liever niet uitbetalen. In de meeste gevallen komen werkgever en werknemer hier in goed overleg wel uit.

Word je ontslagen en ben je vrijgesteld van werkzaamheden? Dan gaat dit niet ten koste van je vakantiedagen.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag