Einde dienstverband

Er zijn meerdere manieren waarop je dienstverband of contract kan eindigen. Dit hangt er ook vanaf of je een tijdelijk of vast contract hebt. We zetten de verschillende situaties op een rijtje.

Tijdens de proeftijd

Je contract kan tijdens de proeftijd dagelijks beëindigd worden. De proeftijd is ervoor bedoeld zodat je werkgever jou kan leren kennen en andersom. TIjdens de proeftijd kan blijken dat er geen match is. Zowel jij als je werkgever hebben dan de mogelijkheid om het contract per direct te beëindigen. 

Tijdelijk contract eindigt

Wanneer je nieuw begint bij een bedrijf, krijg je in de meeste gevallen eerst een jaarcontract. Het einde van je dienstverband is dan dus in principe aan het einde van dat jaar. Je werkgever is echter wel verplicht om jou minimaal 1 maand voor de einddatum van het contract te informeren of hij je een nieuw contract aanbiedt. Gebeurt dit niet, dan heb je recht op een vergoeding.

Ontslag met wederzijds goedvinden

In het geval van ontslag met wederzijds goedvinden zijn jij en je werkgever het beiden eens over het beëindigen van het dienstverband en de voorwaarden hiervan. Jullie maken hierover afspraken dus jullie vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. 

Je beëindigt zelf de arbeidsovereenkomst

Als werknemer heb je ook het recht om op eigen initiatief de arbeidsovereenkomst te beëindigen, bijvoorbeeld omdat je een nieuwe baan hebt gevonden. Houd hierbij wel altijd rekening met de opzegtermijn die in je contract staat. Schrijf daarnaast een formele ontslagbrief, zodat er geen misverstanden ontstaan.

Je werkgever wil jou ontslaan

Je arbeidsovereenkomst kan ook eindigen omdat je werkgever jou wil ontslaan zonder jouw instemming. Omdat jullie bijvoorbeeld een conflict hebben of omdat het bedrijf in een benauwde financiële situatie zit. In zo’n geval loopt het ontslag via de UWV of via de kantonrechter, afhankelijk van de precieze reden. Heb je bijvoorbeeld diefstal of fraude gepleegd? Dan mag je werkgever je op staande voet ontslaan. Je dienstverband eindigt dan per direct. 

Bij overlijden

Ook wanneer je overlijdt, eindigt je dienstverband. Dit gebeurt automatisch. Je nabestaanden kunnen wel nog een overlijdensuitkering ter hoogte van een maandloon eisen van je werkgever.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag