Inleveren bedrijfseigendommen

In de meeste gevallen heb je als werknemer een aantal spullen in bruikleen bij je werkgever, bijvoorbeeld een toegangspas, laptop, mobiele telefoon en auto van de zaak. Hoe zit het met die bedrijfseigendommen bij een ontslag?

Tot het einde van je dienstverband

Je hebt altijd het recht om je bedrijfseigendommen te houden tot het einde van je dienstverband. Je moet de bedrijfseigendommen dus uiterlijk op de laatste dag van je dienstverband inleveren. In de bevestiging van je ontslag staat vaak opgenomen welke bedrijfseigendommen jij in je bezit hebt, zodat je niets kunt vergeten in te leveren.

In sommige gevallen is het mogelijk om bepaalde bedrijfseigendommen, zoals bijvoorbeeld je telefoon, over te nemen. Zorg dat dit goed schriftelijk vastgelegd wordt, zodat hier geen misverstanden over ontstaan.

Bedrijfseigendommen en ontslag op staande voet

Word je ontslagen op staande voet? Dan betekent dit dat je arbeidscontract per direct eindigt, je moet dan ook per direct je bedrijfseigendommen inleveren.

Wat als ik het niet eens ben met mijn ontslag?

Bij een ontslag kan gevraagd worden om meteen je bedrijfseigendommen in te leveren. Doe dit niet wanneer je het niet eens bent met het ontslag. Wanneer je de bedrijfseigendommen toch inlevert, wekt dit namelijk de indruk dat je het hiermee eens bent. Je mag de eigendommen in ieder geval altijd blijven gebruiken tot je laatste werkdag.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag