Mediation bij een arbeidsconflict

Mediation is een manier om problemen tussen meerdere partijen op te lossen door een neutrale tussenpersoon te laten helpen met het zoeken naar een oplossing. Ook in conflicten tussen werkgever en werknemer of tussen meerdere werknemers kan het een positief effect hebben om een mediator in te huren. De mediator geeft geen oordeel en heeft als voornaamste doel de partijen met elkaar in gesprek te brengen. Hij/zij is de leider van het gesprek en heeft de taak om de belangen van alle partijen boven tafel te krijgen, zodat deze partijen zelf tot een goede oplossing kunnen komen.

Bij welke arbeidsconflicten kan een mediator helpen?

In principe kan mediation in alle conflictsituaties toegepast worden. Vaak zijn bij verschillende partijen de belangen niet duidelijk of zelfs niet bekend. Zo kan er vaak gedacht worden dat er geen uitweg meer is. Juist in die situaties kan een mediator dit patroon doorbreken en de partijen toch weer bij elkaar brengen. Ook kan het gebruikt worden voor voortzetting, dit is er puur op gericht om verschillende partijen weer succesvol samen te laten werken. Daarnaast kan het ook zijn dat er voor exit een mediator nodig is. Hierbij moeten partijen juist op een goede manier uit elkaar gaan.

Is mediation een betere optie dan een rechtszaak?

Het zal per zaak verschillen wat de betere oplossing is. Voor bedrijven en ondernemingen zal het veelal voordeliger zijn om voor mediation te gaan en partijen weer bij elkaar te brengen dan dat er veel kosten gemaakt moeten worden voor een rechtszaak. Ook zal er bij een rechtszaak vaak een winnaar en een verliezer zijn, en zijn er bij mediation geen verliezers nodig omdat mediation gericht is op het zoeken naar een tussenoplossing. Het is echter wel zo dat rechters partijen door kunnen verwijzen naar mediation. Dit zal gebeuren wanneer de rechter van mening is dat de oplossing beter daar gevonden kan worden dan in de rechtbank.

Hoe gaat de procedure van mediation bij een arbeidsconflict?

Zodra het traject van mediation gestart wordt zal er eerst een overeenkomst gesloten worden. Deze overeenkomst moeten de betrokken partijen ondertekenen en hieraan zullen zij zich binden. Zodra dat gedaan is kan het traject beginnen. In de overeenkomst zal staan dat alle gesprekken geheim gehouden worden. Hierdoor kunnen partijen geen derden betrekken in de mediation of doorvertellen wat er in de sessies gebeurt. Ondanks het feit dat er een overeenkomst is getekend, blijft mediation altijd vrijwillig. Alle partijen kunnen op elk moment ervoor kiezen om te stoppen met de mediation.

Kan je iemand anders bij de mediation aanwezig laten zijn?

Het kan zijn dat sommige partijen zich graag laten adviseren of zelfs willen laten vertegenwoordigen door een andere partij. In eerste instantie mogen bij de gesprekken alleen partijen aanwezig zijn die belang hebben bij de kwestie. Het is wel mogelijk om iemand anders voor jouw partij te sturen om je te vertegenwoordigen tijdens deze gesprekken. Hiervoor moet een volledige volmacht gegeven worden aan deze vertegenwoordiger. Ook moet iedereen die betrokken is bij de mediation toestemming geven voor deze vertegenwoordiging. De mediator kan zelfs verzoeken dat een partij zich laat vertegenwoordigen.

Hoe eindigt de mediation bij een arbeidsconflict?

Nadat er genoeg gesprekken gevoerd zijn zal de mediator een overeenkomst kunnen opstellen waarmee beide partijen het eens zijn. Tijdens de gesprekken zullen de belangrijke punten waar het contact op vast is gelopen naar voren komen en zullen hier overeenstemmingen gesloten worden. Het is de taak voor de mediator om te zorgen dat de overeenstemmingen van de partijen ook in de juiste vorm in een overeenkomst komen te staan. Zodra dit is gebeurd en beide partijen het hiermee eens zijn, zal de mediator schriftelijk verklaren dat het traject van de mediation beëindigd wordt. Ook na het einde van de mediation zal de geheimhouding altijd in stand blijven. Over de gesprekken mag geen vertrouwelijke informatie worden verstrekt aan partijen die niet aanwezig waren bij de mediation.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag