Onrechtmatige daad voorwaarden

De term ‘onrechtmatige daad’ wordt veelvuldig gebruikt in verschillende contexten. Om een onrechtmatige daad te zijn, moet een daad aan 5 voorwaarden voldoen:

  • Er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad
  • De dader moet aansprakelijk zijn voor de onrechtmatige daad, het moet hem of haar toe te rekenen zijn
  • Er moet schade zijn
  • Er moet een causaal verband zijn tussen de onrechtmatige daad en de schade
  • De wet of norm die is overtreden moet als doel hebben om schade te voorkomen.

 

Voorbeeld

Een voorbeeld: jij als werknemer hebt de persoonsgegevens van klanten opgeslagen en doorgespeeld naar een kennis, die dezelfde doelgroep heeft als jouw werkgever. In dit geval is er sprake van een onrechtmatige daad: je hebt bewust de privacy van klanten van jouw werkgever geschonden. Er is schade door deze daad schade voor zowel de klanten als jouw werkgever, omdat je de privacywet hebt overtreden.

Onrechtmatige daad en ontslag

Een onrechtmatige daad kan reden zijn voor ontslag op staande voet. Zowel jij als je werkgever kunnen een onrechtmatige daad begaan. In beide gevallen is ontslag op staande voet mogelijk.

Als jij een onrechtmatige daad begaat, kan je werkgever jou per direct ontslaan. Hij moet dan wel direct na het begaan van de onrechtmatige daad handelen en jou inzicht geven in welke onrechtmatige daad je volgens hem hebt begaan.

De situatie kan echter ook andersom zijn: je werkgever begaat een onrechtmatige daad richting jou. Bijvoorbeeld door een onveilige werksituatie te creëren, of door zonder reden negatieve uitlatingen over jou te doen in het openbaar. Overkomt dit jou? Je hebt in dat geval het recht om ontslag op staande voet te nemen. Let wel op dat je duidelijk moet kunnen aantonen dat er sprake is geweest van een onrechtmatige daad.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag