Ontslag ambtenaar

Als je ambtenaar bent, verloopt het ontslagproces anders dan een ontslagproces voor een ‘gewone’ werknemer. Bij gewone werknemers heeft de werkgever eerst toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter voordat een werknemer ontslagen kan worden.

De ontslagprocedure in het ambtenarenwet is vastgesteld aan de hand van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens deze wet is het niet nodig dat een werkgever voor ontslag eerst toestemming heeft van het UWV of de kantonrechter. Een werkgever is zelf bevoegd om het ontslag uit te spreken. Hier zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden.

Je werkgever moet jou altijd op de hoogte stellen van het voornemen om je te ontslaan. Ook moet jij als ambtenaar de mogelijkheid krijgen om je eigen standpunt hierover kenbaar te maken aan je werkgever. Het is verstandig om hiervoor juridisch hulp in te schakelen, bij voorkeur van een advocaat die gespecialiseerd is in ambtenarenrecht.

Na het indienen van je zienswijze, mag je werkgever een besluit nemen. Ook als jouw zienswijze is dat je het niet eens bent met een ontslag, kan je werkgever hier toch toe besluiten.

Eventueel kun je tegen dit ontslagbesluit bezwaar aantekenen. Vervolgens zijn ook een beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep mogelijk. Mocht je hiervoor kiezen, dan is het goed om te weten dat het ontslagbesluit tijdens de procedure niet geschorst wordt. Het ontslag is in die periode dus gewoon geldig en je ontvangt dan geen salaris.

Wanneer het ontslag definitief is, heb je in de meeste gevallen echter wel recht op een uitkering.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag