Ontslag op staande voet nemen

Zoals een werkgever jou in sommige gevallen op staande voet kan ontslaan, zijn er ook gevallen waarin jij als werknemers ontslag op staande voet kunt nemen. Dit komt weinig voor, maar er zijn wel enkele voorbeelden.

Wanneer kan ik ontslag op staande voet nemen?

Net zoals je werkgever jou alleen op staande voet kan ontslaan met een dringende reden, zo geldt ook dat jij alleen ontslag op staande voet mag nemen als er sprake is van een dringende reden. Een dringende reden kan bijvoorbeeld zijn:

  • Je werkgever mishandelt of bedreigt jou, of je familie
  • Je werkgever discrimineert je
  • Je werkgever creëert een situatie die gevaarlijk is voor jouw leven of gezondheid en die situatie was niet bekend om het moment dat je de overeenkomst met je werkgever hebt gesloten

Is ontslag op staande voet de beste oplossing?

Of een ontslag op staande voet nemen de beste oplossing is, is maar de vraag, zelfs wanneer er sprake is van een dringende reden. Je moet namelijk goed aan kunnen tonen dat er sprake is van een dringende reden. Kun je dit niet, dan heb je bovendien geen recht op een WW-uitkering. Kies je ervoor om ontslag op staande voet te nemen en word je in het gelijk gesteld, dan heb je recht op een schadevergoeding.

Neem nooit ontslag op staande voet zonder dat je juridisch advies hebt ingewonnen. Een juridisch adviseur kan het beste inschatten of jouw reden zwaarwegend genoeg is om ontslag op staande voet te nemen. Als er geen sprake blijkt te zijn van een dringende reden, kan je werkgever je bovendien schadeplichtig stellen. Het loon dat je met inachtneming van de opzegtermijn verdiend zou hebben, kan door je werknemer gevorderd worden.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag