Ontslag wegens vertrouwensbreuk

Door bepaalde situaties kan er een vertrouwensbreuk ontstaan tussen jou en je werkgever. Het is echter altijd moeilijk te beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een vertrouwensbreuk en of dit een reden kan zijn voor ontslag.

Wil je werkgever jou ontslaan op basis van een vertrouwensbreuk, dan zal je werkgever aannemelijk moeten maken dat:

  • Er voldoende zwaarwegende omstandigheden zijn waardoor een vertrouwensbreuk is ontstaan
  • De vertrouwensbreuk onherstelbaar is

Je werkgever moet dus echt kunnen bewijzen dat jij iets hebt gedaan waardoor een vertrouwensbreuk ontstaan is. De kantonrechter zal hier namelijk over oordelen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een aantal andere factoren. Zo wordt er gekeken naar de lengte van je dienstverband en of je verder altijd goed gefunctioneerd hebt. Ook zal er onderzocht worden of je eerder waarschuwingen hebt gehad voor ontoelaatbaar gedrag en wat je houding is ten opzichte van je werkgever: heb je geprobeerd de verhouding te normaliseren of juist fel gereageerd?

Op de vraag of een vertrouwensbreuk leidt tot ontslag, is dus geen eenduidig antwoord te geven. Dit hangt echt af van je persoonlijke situatie. Vertelt je werkgever dat hij je ontslag gaat aanvragen vanwege een vertrouwensbreuk? Schakel dan altijd meteen juridische hulp in.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag