Ontslagrecht

Sinds 1 juli 2015 in het ontslagrecht vereenvoudigd. Dit om duidelijker te maken waar jij als werknemer recht op hebt en welke plichten jouw werkgever bijvoorbeeld heeft. Een werkgever mag jou namelijk niet zomaar ontslaan. Hierover zijn afspraken gemaakt in je arbeidsovereenkomst en zijn dus bij wet bepaalde zaken vastgelegd.

Welke rechten en plichten heeft mijn werkgever?

Heb jij als werknemer een dringende reden veroorzaakt, bijvoorbeeld diefstal of fraude gepleegd, dan heeft jouw werkgever het recht om je op staande voet te ontslaan. Is dit niet het geval, dan is je werkgever verplicht om één van de bij wet vastgelegd ontslagroutes te volgen.

Je werkgever moet naar het UWV stappen wanneer hij jou wil ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid of vanwege bedrijfseconomische redenen. In het geval van een arbeidsconflict of onvoldoende functioneren, zal je werkgever naar de kantonrechter moeten stappen. Het is ook mogelijk om het contract in goed overleg te beëindigen, in dat geval hoeft je werkgever niet naar het UWV of de kantonrechter.

Wat zijn mijn rechten en plichten als werknemer?

Bij ontslag heb je als werknemer in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Dit wordt ook wel ontslagvergoeding genoemd. Hier heb je recht op als je 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Dit bedrag is bedoeld om de tijd te overbruggen totdat je een nieuwe baan hebt gevonden. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding, is dat het ontslag jou niet te verwijten valt. Hetzelfde geldt voor het aanvragen van een WW-uitkering, hiervoor mag het ontslag jou niet te verwijten zijn. Wanneer je zelf ontslag aanvraagt, heb je dus in de meeste gevallen geen recht op een transitievergoeding of WW-uitkering.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden heb je als werknemer altijd recht op een bedenktijd van 14 dagen om schriftelijk terug te komen op het ontslag. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. Wijst de werkgever je niet op de bedenktijd? Dan heb je recht op 21 dagen.

Daarnaast heb je als werknemer, in welke ontslagsituatie dan ook, het recht om juridische hulp in te schakelen om het ontslagproces voor jou zo goed mogelijk af te handelen.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag