Ontslagregeling

De ontslagregeling komt voort uit de Wet werk en zekerheid en bevat regels op het gebied van ontslag en transitievergoeding.

Verschillende ontslagroutes

Er zijn verschillende ontslagroutes opgenomen in de ontslagregeling. Welke route genomen moet worden, hangt af van de reden van het ontslag. In het geval van een bedrijfseconomische reden of ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid moet het ontslag via het UWV worden aangevraagd. In andere gevallen loopt een ontslag via de kantonrechter.

Transitievergoeding

Wie ontslagen wordt na een dienstverband van 2 jaar of langer, heeft volgens de Ontslagregeling recht op een transitievergoeding. Bij de hoogte van de transitievergoeding wordt gekeken naar het aantal dienstjaren en het bruto maandsalaris. Deze worden met elkaar vermenigvuldigd en vervolgens nog vermenigvuldigd met een correctiefactor. Over het algemeen geldt dat je voor de eerste 10 dienstjaren ⅓ maandsalaris per dienstjaar krijgt en voor de jaren daarna ½ maandsalaris per dienstjaar. Je werkgever kan er uiteraard zelf voor kiezen om een hogere transitievergoeding aan te bieden. Een transitievergoeding bedraagt altijd maximaal €79.000.

Aparte regels voor 50+-ers

Ben je ouder dan 50 en 10 jaar of langer in dienst en word je ontslagen? Dan gelden voor jou in ieder geval tot 2020 andere regels. Dit zorgt ervoor dat je een hogere transitievergoeding krijgt. Als je onder deze regeling valt, krijg je vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een heel maandsalaris per dienstjaar. Dit is alleen van toepassing bij bedrijven die meer dan 25 werknemers hebben.

Aparte regels voor MKB-bedrijven

Hoge ontslagvergoedingen kunnen voor MKB-bedrijven een doodsteek zijn. Daarom geldt voor MKB-bedrijven in ieder geval tot 2020 een aparte regeling. Zij mogen een lagere transitievergoeding uitkeren en hoeven de jaren voor 2013 niet mee te rekenen. Dit mag alleen wanneer het bedrijf minder dan 25 werknemers heeft en er sprake is van een ontslag om bedrijfseconomische redenen. De werkgever moet dan wel kunnen aantonen dat het financieel niet goed gaat met het bedrijf.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag