Ontslagvergoeding berekenen

Wanneer je 2 jaar of langer in dienst bent geweest bij je werkgever, heb je recht op een ontslagvergoeding. Dit wordt ook wel een transitievergoeding genoemd. Het maakt hiervoor niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract had.

Formule

De ontslagvergoeding wordt berekend aan de hand van het aantal jaren dat je in dienst bent, in combinatie met je bruto maandsalaris. Voor de eerste 10 dienstjaren krijg je een derde maandsalaris per dienstjaar. Ben je al langer dan 10 jaar in dienst bij je werkgever? Dan krijg je voor alle jaren vanaf het tiende dienstjaar een half maandsalaris per dienstjaar.

Maximum ontslagvergoeding

Er is wel een maximum verbonden aan de ontslagvergoeding, dit maximum is €79.000 bruto. Als jouw jaarsalaris hoger is dan dit bedrag, is je ontslagvergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. Ook hierbij geldt dat structurele toeslagen en bonussen worden meegeteld.

Voorbeeld

Stel je bent 12 jaar in dienst bij je werkgever en hebt een bruto maandinkomen van €4.000. Over de eerste 10 jaar van je dienstverband ontvang je een vergoeding van een derde maandsalaris per dienstjaar. In dit geval is dat dus (4.000 * 0,33) * 10 = €13.200. Over de andere 2 dienstjaren krijg je een half maandsalaris per dienstjaar. Dat is dus (4.000 * 0,5) * 2 = €4.000. In totaal ontvang je dus een ontslagvergoeding van €17.200.

Wanneer wordt de ontslagvergoeding uitbetaald?

De ontslagvergoeding moet in principe uitbetaald worden tegelijkertijd met de eindafrekening. Die vindt plaats binnen 1 maand nadat het arbeidscontract ten einde is gekomen. Je werkgever mag de ontslagvergoeding ook in termijnen uitbetalen, maar dan moeten hier wel vooraf afspraken over zijn vastgelegd. Als je werkgever niet tijdig betaalt, is hij je de wettelijke rente van 2% verschuldigd

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag