Ontslagvergoeding

Als je werkgever besluit om jou te ontslaan, heb je in sommige gevallen recht op een ontslagvergoeding. Hieronder leggen we uit wanneer dit het geval is en hoe hoog jouw eventuele ontslagvergoeding zou zijn.

Wanneer heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding wordt ook wel een transitievergoeding genoemd. Het is een vergoeding die je de tijd geeft om de transitie te maken van je oude baan naar een nieuwe baan. Op deze transitievergoeding heb je recht als je minimaal 2 jaar in dienst bent geweest bij je werkgever en het jou niet te verwijten is dat je nu werkloos wordt of bent geworden. Het maakt daarvoor niet uit of je een vast of een tijdelijk contract had.

Wel is van belang dat jouw werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen en niet jijzelf. Wanneer jij zelf het initiatief neemt tot ontslag, heb je alleen recht op een transitievergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van je werkgever.

Word je ontslagen tijdens je proeftijd of ben je korter dan 2 jaar in dienst geweest bij je werkgever? Dan heb je helaas geen recht op een ontslagvergoeding.

Hoeveel ontslagvergoeding krijg ik?

De ontslagvergoeding wordt berekend aantal jaren dat je in dienst bent geweest, in combinatie met je bruto maandsalaris. Voor de eerste 10 dienstjaren krijg je een derde maandsalaris per dienstjaar. Ben je al langer dan 10 jaar in dienst bij je werkgever? Dan krijg je voor alle jaren vanaf het tiende dienstjaar een half maandsalaris per dienstjaar.

Aan de ontslagvergoeding is wel een maximum verbonden van €79.000 bruto. Als jouw jaarsalaris hoger is dan €79.000, is je ontslagvergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. Structurele toeslagen en bonussen worden hierbij meegeteld.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag