Ontslagvergunning

Om jou als werknemer te ontslaan met een bedrijfseconomische reden of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, moet je werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Je werkgever zal de ontslagreden moeten onderbouwen bij het UWV, waarna deze organisatie oordeelt of deze reden geldig is om een vergunning te krijgen. Je werkgever kan de ontslagvergunning aanvragen via de website van het UWV. Er zijn enkele uitzonderingen. In sommige CAO’s is vastgelegd dat een bepaalde commissie moet oordelen over het ontslag. In dat geval oordeelt deze commissie over het ontslag en niet het UWV.

Ontslag zonder ontslagvergunning

Een ontslag is niet geldig zonder een ontslagvergunning. Als werknemer kun je dan naar de kantonrechter om je ontslag ongedaan te maken. In onderstaande situaties is een ontslag zonder vergunning wel geldig:

  • Jij als werknemer geeft schriftelijk aan dat je instemt met het ontslag
  • Er is sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden
  • Er is sprake van een ontslag wegens faillissement
  • Je bereikt de AOW-leeftijd

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag