Op staande voet ontslagen worden

Ontslag op staande voet betekent dat je werkgever jouw arbeidscontract per direct eindigt. Dit is een ingrijpende situatie, want in het geval van ontslag op staande voet heb je ook geen recht op een WW-uitkering.

Een werkgever kan je dan ook niet zomaar op staande voet ontslaan. Daarvoor moet jouw situatie aan 3 voorwaarden voldoen:

  1. Er moeten dringende redenen zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan diefstal of fraude
  2. Je werkgever moet direct na het incident of verwijtbare gedrag overgaan tot ontslag op staande voet
  3. De dringende redenen voor ontslag moeten meteen aan de medewerker meegedeeld worden

Ontslag op staande voet aanvechten

Als het ontslag niet aan deze 3 voorwaarden voldoet, is het vernietigbaar en dus zinvol op aan te vechten. In eerste instantie doe je dit door bezwaar aan te tekenen bij je werkgever. Soms ontstaat hierdoor weer ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, bijvoorbeeld om een schikking te treffen.

Lukt het niet om een schikking te treffen, dan kun je naar de rechter stappen om het ontslag op staande voet ongeldig te verklaren. Dit moet wel binnen 2 maanden na het ontslag gebeuren. Laat dus niet te veel tijd verstrijken wanneer je probeert een schikking te treffen, want na 2 maanden kun je niet meer naar de rechter.

In je verzoekschrift aan de rechter moet je als werknemers de keuze maken tussen vernietiging van het ontslag op staande voet of een verzoek om een billijke vergoeding toe te kennen. In het tweede geval sluit je een terugkeer naar je werkgever uit, maar geef je wel aan dat je financiële compensatie verwacht voor het in jouw ogen onterechte ontslag.

De uitspraak die de rechter vervolgens doet is bindend. Houd er echter wel rekening mee dat de rechter het ontslag op staande voet ook kan bekrachtigen, wat betekent dat je definitief je baan verliest en geen recht hebt op een WW-uitkering.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag