Surseance van betaling

Het kan helaas altijd gebeuren dat je werkgever in financiële problemen komt. Als dat het geval is kan hij surseance van betaling aanvragen. Surseance houdt in dat je werkgever uitstel krijgt van betaling. Dit is erop gericht om een bedrijf kans te geven op herstel. De rechter geeft alleen toestemming voor surseance van betaling als hij denkt dat de financiële problemen op korte termijn op te lossen zijn. Dit hoeft dus zeker niet altijd te leiden tot een faillissement. Wordt de surseance van betaling niet toegekend, dan is een faillissement waarschijnlijk al te dichtbij.

Bewindvoerder

Krijgt je werkgever surseance van betaling, dan wordt er een bewindvoerder aangewezen. Deze gaat samen met je werkgever de financiële bedrijfsvoering doen. Voor belangrijke financiële beslissingen is vanaf dat moment toestemming van de bewindvoerder nodig.

De bewindvoerder kijkt ook mee naar welke schulden worden afgelost. Schulden die voor de surseance van betaling zijn ontstaan, worden evenredig afgelost. Dit kan dus betekenen dat je salaris niet volledig kan worden betaald.

Uitkering

Als dat het geval is, kom je in aanmerking voor een uitwerking van het UWV. Dit heet een uitkering wegens betalingsonmacht. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van hoeveel geld je nog tegoed hebt van je werkgever.

Ontslag tijdens surseance van betaling

In samenwerking met de bewindvoerder kan ervoor gekozen worden om jouw arbeidscontract op te zeggen, met inachtneming van de opzegtermijn en toestemming van het UWV. Uiteraard ben je zelf ook vrij om je werkgever te verlaten.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag