Verbetertraject disfunctioneren

Het kan zo zijn dat je werkgever van mening is dat jij op je werk onvoldoende functioneert. Toch mag je werkgever je ook in zo’n geval niet zomaar ontslaan. Je werkgever moet jou eerst voldoende gelegenheid geven om je te verbeteren, voordat hij eventueel over mag gaan tot ontslag. Daarvoor moet een verbetertraject worden opgesteld.

Er zijn geen harde eisen verbonden aan de invulling van een verbetertraject. Wel is er een aantal richtlijnen:

  • De duur: de werknemer moet voldoende tijd krijgen om zich te verbeteren. Hoeveel tijd hiervoor genoeg is, hangt af van de taken. Gaat het om taken die de werknemer al lang zou moeten beheersen? Dan kan een traject van enkele weken voldoende zijn. In het geval van compleet nieuwe taken, is een verbetertraject van enkele maanden passender.
  • Overleg met de werknemer. De rechter kijkt ook of jij als werknemer inspraak hebt gehad in het verbetertraject. Je moet de ruimte hebben om aan te geven waar jouw behoeften voor bijvoorbeeld extra opleidingen liggen.
  • Concrete doelstellingen. Het is verstandig om concrete doelstellingen in het verbetertraject op te nemen, zodat goed beoordeeld kan worden of deze ook behaald worden.
  • Begeleiding en ondersteuning. Je werkgever moet voldoende begeleiding bieden tijdens het verbetertraject, zodat je ook echt in de gelegenheid bent om je te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een coach of het volgen van een training.
  • Tussentijdse evaluaties. Ook het tussentijds bespreken van de ontwikkelingen is belangrijk in een goed verbetertraject.
  • Gevolgen bij een onvoldoende uitkomst. Tot slot is het belangrijk dat er duidelijkheid is over wat de gevolgen zijn als het verbetertraject niet voldoende wordt afgerond.

Ontslagvergoeding en WW-uitkering

Mocht de uitkomst van het verbetertraject negatief zijn en je werkgever wil jou alsnog ontslaan, dan kan dat via kantonrechter. In het geval van disfunctioneren is er geen sprake van verwijtbaarheid. Je doet dit immers niet uit onwil, maar uit onmacht. Je hebt dan ook gewoon recht op een ontslagvergoeding (als je langer dan 2 jaar in dienst bent geweest) en WW-uitkering als je na een verbetertraject alsnog ontslagen wordt.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag