Wat is exit mediation?

Vaak is het vervelend als je als werkgever afscheid moet nemen van een werknemer. Er zijn allerlei redenen mogelijk voor ontslag en het is lastig om tot goed overleg te komen met een soms teleurgestelde of zelfs boze werknemer. Omdat de gesprekken tussen werkgever en werknemer hierdoor moeilijker kunnen verlopen is het handig en af en toe zelfs noodzakelijk om een mediator in te schakelen die gespecialiseerd is in ‘exit mediation’. Deze mediator is ervaren in het correct beëindigen van arbeidsrelaties. Hij of zij zorgt ervoor dat er weer een goed gesprek kan plaatsvinden en er goede afspraken worden gemaakt.

Wanneer is het belangrijk om gebruik te maken van exit mediation?

Er zijn natuurlijk veel verschillende redenen mogelijk waarom een werknemer een bedrijf kan of moet verlaten. De opties gaan van ontslag met wederzijds goedvinden tot eenzijdig ontslag vanuit de werkgever, en binnen iedere optie is elk specifieke geval weer uniek. Daarom is het zinvol om in lastige situaties een mediator in te schakelen. Het is vooral om de gang naar de rechter te voorkomen. Dus als de werkgever of de werknemer het niet eens is met de gang van zaken en daar iets aan wil doen, is het een goede optie om eerst te proberen met behulp van mediation er samen uit te komen.

Wat zijn de voordelen van exit mediation?

Het grootste voordeel van succesvolle exit mediation is het voorkomen van de gang naar de rechter. Wanneer dit gebeurt, moeten beide partijen zich hierop voorbereiden en het brengt veel kosten met zich mee. Bovendien betekent een gang naar de rechter een nog verdere escalatie van het conflict. Zo kan het namelijk zijn dat er verwacht wordt dat de werknemer nog een tijdje doorwerkt bij het bedrijf, maar door de rechtszaak kan die periode onder behoorlijke druk komen te staan. Een mediator zorgt voor een beter gesprek. Doordat er een neutrale derde persoon bij komt zal deze goed naar beide verhalen kunnen luisteren en de partijen beter bij elkaar brengen. Ook zal er geen overhaaste beslissing genomen worden. De mediator zal begrip tonen voor de heersende emotie en beide partijen de kans geven om zich hierover uit te spreken, maar zal dit niet de leidraad voor de beslissing laten zijn.

Welke beslissingen kunnen er door een mediator genomen worden?

Een mediator zal altijd proberen een eerlijke oplossing te zoeken die voor beide partijen goed is, en die natuurlijk voldoet aan de wet. Bij het beëindigen van een arbeidsrelatie horen veel regels in Nederland. Medewerkers zijn namelijk beschermd en hebben recht op een transitievergoeding bij het beëindigen van een contract vanuit de werkgever. Met behulp van mediation kan er op basis van deze transitievergoeding een ontslagvergoeding worden bepaald. Deze vergoeding kan bij de rechter nog naar boven of beneden worden aangepast. Hier zal de mediator ook een rol in spelen. Naar welke kant hij wordt bijgesteld hangt af van de verwijtbaarheid van de werkgever of werknemer. Ook de werkgever heeft rechten als een werknemer besluit het contract te beëindigen. De wet schrijft voor dat er in principe een opzegtermijn van één maand geldt, maar dit kan in verschillende sectoren anders zijn. Er kunnen zelfs andere afspraken in het contract staan. Ook hier zal een mediator helpen om de juiste rechtmatige oplossing te vinden.

Ex parte mediation

Mocht de situatie zo geëscaleerd zijn dat je niet meer met de andere partij in dezelfde ruimte wilt of kunt zitten, is er nog een mogelijkheid om ‘ex parte mediation’ in te zetten. Zoals de naam al aangeeft, zal de mediator bij deze vorm van mediation zorgen dat de partijen niet of nauwelijks bij elkaar in dezelfde ruimte hoeven te zijn voor de bemiddeling. Het is bij deze vorm mogelijk voor de partijen om in twee verschillende kamers te zitten. De mediator loopt tussen deze kamers heen en weer om de standpunten met elkaar uit te wisselen. Inmiddels maken technologische ontwikkelingen zoals videobellen deze optie wat eenvoudiger. Wat ex parte mediation ook nog onderscheidt van exit mediation is dat het meer gebaseerd is op documenten. Voordat een mediator begint zal hij of zij zich via documenten van beide partijen in willen kunnen lezen in het conflict.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag

Meest gestelde vragen

Kan mijn werkgever me ontslaan als ik niet goed functioneer?

Ja, je werkgever mag je ontslaan als je niet goed functioneert. Je werkgever kan dan ontslag aanvragen via de kantonrechter. Deze zal vervolgens beoordelen of er daadwerkelijk sprake van is dat je niet goed functioneert.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met ontslag?

Je krijgt allereerst de mogelijkheid om verweer te voeren, nog voordat de kantonrechter een besluit neemt. Als de kantonrechter uiteindelijk toch het ontslag toekent, heb je de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Heb je een andere vraag?

Stel je vraag