Ontslag bij ziekte

Een zieke werknemer kost een werkgever vaak veel geld. Het komt dan ook geregeld voor dat een werkgever een zieke werknemer wil ontslaan. Zit je in die situatie? Dan is het goed om te weten dat je werkgever je niet zomaar kan ontslaan als je ziek bent.

In principe is het niet mogelijk om een werknemer te ontslaan tijdens de eerste 2 jaar van ziekte. Na die tijd is dat met toestemming van het UWV vaak wel mogelijk. Op beide situaties zijn echter uitzonderingen mogelijk.

Wanneer kan ik wel ontslagen worden tijdens de eerste 2 jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid?

Je kunt wel ontslagen worden als je pas ziek bent geworden nadat je werkgever al een verzoek tot ontslag had ingediend bij het UWV. Het ontslag was dan immers al in gang gezet en kan daardoor gewoon worden doorgezet, ondanks dat je ziekt bent.

Ook kun je ontslagen worden in de eerste 2 jaar als het UWV vindt dat je niet of niet voldoende meewerkt aan re-integratie. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je niet bereid bent om mee te werken aan omscholing of weigert om ander passend werk te gaan doen.

Geregeld ziek en ontslag

Het kan ook voorkomen dat je niet langdurig ziek bent, maar je wel geregeld voor kortere tijd ziek meldt. Dit kan soms leiden tot problemen voor je werkgever, bijvoorbeeld omdat hierdoor een capaciteitsprobleem ontstaat. Als dat het geval, kan je werkgever je ontslaan. Dit kan wel alleen als ziekte niet het gevolg is van slechte arbeidsomstandigheden en als de verwachting is dat je binnen 26 weken geen aangepaste vorm van werk kunt uitvoeren.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag