Reïntegratie bij ziekte

Wanneer je langdurig ziek bent, kom je na een tijdje in overleg met de bedrijfsarts op een punt dat er een reïntegratietraject gestart moet worden. Samen met de bedrijfsarts of arbodienst ga je proberen om weer rustig aan het werken te gaan, eventueel met aangepaste werkzaamheden.

De reïntegratie begint vaak al zo’n 6 weken nadat je ziek bent geworden. Samen met de bedrijfsarts maak je dan een probleemanalyse en ga je aan de slag met het opstellen van een reïntegratietraject. Soms moet dat traject na verloop van tijd een beetje bijgesteld worden, je gezondheid is hierbij leidend.

Contact met je werkgever tijdens reïntegratie

Je werkgever mag je tijdens de eerste 2 jaar van ziekte in principe niet ontslaan, tenzij je bijvoorbeeld niet voldoende meewerkt aan reïntegratie. Houd tijdens het traject dan ook altijd goed contact met je leidinggevende, drink bijvoorbeeld eens een kopje koffie met hem of haar en probeer ook voorzichtig wat contact met je collega’s te hebben. Dit maakt het reïntegreren makkelijker en zo toon je bovendien je goede wil om terug te keren en weer aan het werk te gaan.

Hoe zit het na 2 jaar?

Het kan natuurlijk zo zijn dat het onverhoopt niet lukt om te reïntegreren, omdat het niet goed gaat met je gezondheid bijvoorbeeld. Omdat na 2 jaar de kans om terug te keren erg klein is, mag je werkgever vanaf dat moment overgaan tot ontslag. Er wordt daarbij wel gekeken of je werkgever genoeg heeft gedaan om jouw reïntegratie te bevorderen en deze niet heeft tegengewerkt. Heeft je werkgever onvoldoende meegewerkt, dan zal hij je salaris nog langer door moeten betalen.

Word je uiteindelijk ontslagen? Dan heb je mogelijk wel recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, als ook het UWV oordeelt dat je niet meer (volledig) aan het werk kunt.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag