Wat als mediation bij een arbeidsconflict mislukt?

Er zijn allerlei mogelijke oorzaken voor een conflict op het werk. Deze oorzaken kunnen ook nog eens zeer uit elkaar liggen. Zo kan een arbeidsconflict zijn ontstaan uit reorganisaties of andere maatregelen vanuit een bedrijf. Wat ook goed mogelijk is dat de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever verstoord is. Vaak komt dit door verkeerde communicatie. Als deze niet helder is en werknemers en werkgevers hun eigen interpretatie hebben bij bepaalde uitspraken, kan dat leiden tot onbegrip en uiteindelijk tot een arbeidsconflict. Het is ook mogelijk dat een arbeidsconflict ontstaat uit het niet goed functioneren van een werknemer.

Mediation bij arbeidsconflict

Om een conflict op te lossen op het werk wordt er vaak gebruik gemaakt van mediation. Dit kan handig zijn omdat de relatie tussen een werknemer en werkgever vaak gespannen is. Door gebruik te maken van mediation zal er een onafhankelijke neutrale mediator bij komen die verstand heeft van arbeidsrelaties en conflicten. Zo kan deze de problemen in kaart brengen, belangen aanhoren en tot een goede oplossing komen. De bedoeling is dat mediation altijd voor een oplossing zorgt waar beide partijen het mee eens zijn. Het is goed om de verschillende mediators met elkaar te vergelijken. Hierdoor kun je een mediator vinden die past bij jouw conflict.

Voordeel voor de werknemer

Mediation moet op een goede, constructieve manier kunnen verlopen. Daarom zullen mediators ook altijd goede regels proberen op te stellen met werkgever en werknemer over het mediation proces waaraan begonnen wordt. Het voordeel van mediation is dat het altijd vrijwillig is. Dus als een werknemer door zijn werkgever uitgenodigd wordt om mee te doen aan de mediation dan is dit altijd een goed idee om te doen. Vooral omdat de werknemer op elk moment kan kiezen om te stoppen met de mediation. Hierdoor is de werknemer altijd beschermd tegen het feit dat de werkgever voordeel zou kunnen halen uit de mediation. Als de werknemer namelijk dit gevoel krijgt of het oneens is met de uitkomst van de mediation kan hij of zij hier altijd mee stoppen.

Hoe worden afspraken gemaakt?

Het hangt van elke situatie af hoe lang een mediationtraject ongeveer duurt. Over het algemeen zijn er tussen de twee en vijf bijeenkomsten nodig samen met de mediator om alle belangen en punten boven tafel te krijgen. Als het conflict ingewikkelder is of om grote belangen gaat kan een traject natuurlijk langer duren. Als de nodige sessies geweest zijn en de partijen zijn tot een aantal afspraken overeengekomen dan zal de mediator dit bijna altijd vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Zowel de werknemer als de werkgever ondertekenen deze overeenkomst en moeten zich vanaf dan houden aan de gemaakte afspraken. Gebeurt dit niet dan kan er een boete op staan of er wordt gekozen voor het opnieuw starten van een mediationtraject.

Wat als de mediation mislukt?

Als het hele mediationtraject is afgelopen en het niet gelukt is om werkgever en werknemer dicht genoeg bij elkaar te brengen om een overeenkomst te sluiten, dan is de mediation mislukt. Echter kan een mediationtraject altijd goed zijn. Tijdens het traject word je onder professionele begeleiding gevraagd naar je belangen en problemen in het conflict. Door dit bij mediation goed in kaart te brengen zal het conflict voor beide partijen in ieder geval goed verduidelijkt zijn. Echter is het wel zo dat mediation vertrouwelijk is. De informatie die tijdens de sessies bekend worden mogen niet gebruikt worden om later, buiten de mediation om, je gelijk proberen te halen. Als de mediation afgesloten is zonder overeenkomst of andere afspraken dan zal vaak gekozen worden voor de gang naar de rechter. Bij deze rechter moet het conflict dus opnieuw besproken worden. Er wordt geadviseerd om als werknemer altijd op te letten met voorstellen van de werkgever. Als deze voor of na mediation je een beëindigingsovereenkomst aanbiedt, kun je het best deze overeenkomst laten nakijken door een jurist. Dit is te doen bij het juridisch loket, je rechtsbijstandverzekering of een vakbond.

Hulp bij ontslag

Kies de hulp die het beste bij jouw situatie past

Hulp bij ontslag

Meest gestelde vragen

Ik ben het niet eens met mijn ontslag op staande voet. Wat moet ik doen?

Na ontslag op staande voet heb je 2 maanden de tijd om dit bij de rechter aan te vechten. Je kunt verzoeken om het ontslag op staande voet terug te draaien. Daarnaast kun je een financiële vergoeding eisen.

Mag mijn werkgever me ontslaan als ik ziek ben?

In de eerste 2 jaar van langdurige ziekte is dit niet toegestaan, omdat er dan nog een behoorlijke kans op herstel aanwezig is. Na 2 jaar ziekte neemt de kans op herstel af en mag je werkgever je, mits het UWV toestemming verleent, ontslaan.

Heb je een andere vraag?

Stel je vraag